New today: 325 | sold: 179
c
Inseratsbild
1 Video
+5 Pictures

Deutsches Reitpony Palomino Hengstfohlen V: Mobility (Welsh B)

Ad type: Horse for sale
Ad ID: 2152936
Online since: 9/18/2020
5,950 €
~ 6,717 $ ONO
Private vendor
26169 Friesoythe
Germany
9
+49 (0)1717827189
Print

Further informationThe German Riding Pony is one of the most popular pony breeds in Germany. It developed in the mid-sixties by crossing different pony breeds with English Thoroughbreds. The goal was to breed a "miniature warmblood", what breeders well succeeded in: The German Riding Pony has got all the qualities of ...more
Midnight Fire EST
German Riding Pony
Pony
Stallion
Foal (05/2020)
Palomino
Dressage
Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.

Description

English
  • German
  • Polish
  • Dutch
  • Spanish
  • French
  • English

Ein ausdrucksstarkes, typvolles, langbeiniges, bewegungsstarkes Pony-Hengstfohlen, ausgestattet mit 3 sehr guten, elastischen Grundgangarten. Sehr korrekter Körperbau (super Halsaufsatz) und steht sauber auf den Hufen. Er ist sehr selbstbewußt. Er stammt vom V:The Breas My Mobility(Wel.B) 1,31 m und von MV: Don Larino(Old) 1,64 m, geb. am 16.5.2020. Das Fohlen ist halfterführig, verladefromm und menschenbezogen.

Pedigreeinformationen

2. Fohlen: Fohlenprämie, 3 top Gangarten, exzellenter Trab sowie eine exzellente Galoppade, top Halsaufsatz, ausgezeichneter Kopf, sehr feine Beine sowie sehr selbstbewußt.
1. Fohlen: Fohlenprämie, Siegerfohlen Qualifiktion für das Deutsche Fohlenchampionat in Lienen 2020

V: Bundessiegerhengst 45 gekörte Söhne/ 8 StPrSt./ 117 sporterf. Nachkommen Dressur und Springen A bis M wie Montoya 5, Mobility`s Morning, Marco Star u. Mr. Paul
MV: Bundeschampion/NLGS 323.000,00 € / 6 gek. Söhne/ 9 StPr.St.
MM: 2 sporterf. Nachkommen Dressur und DPF L
MMM: 2 Fohlen 1 sporterf. Nachkomme Artist G.D.P. Old v. Almeo SPR S

Mutter 164 cm, Vater 131 cm.

Die Wertnoten Fohlenschau 09.08.2020 Bad Zwischenahn
B   8,5, 8,5, 8,5
T   8,5, 9,0, 8,5
G   8,5,8,5,8,5 
Gesamtnote  77,0
 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.

An expressive, typey, long-legged, strong pony colt, equipped with 3 very good, elastic basic gaits. Very correct physique (super neck attachment) and stands clean on the hooves. He is very self-confident. It comes from V:The Breas My Mobility(Wel.B) and mv: Don Larino(Old), born on 16.5.2020. The foal is half-fed, loaded and human-related.

Pedigree information

2. Foals: foal premium, 3 top gaits, excellent trot as well as an excellent gallop, top neck attachment, excellent head, very fine legs and very self-confident.
1. Foal: Foal premium, winner foal Qualifiktion for the German Foal Championship in Lienen 2020

V: Bundessiegerhengst 45 licensed sons/ 8 StPrSt./ 117 sporterf. Descendants Dressage and Jumping A to M like Montoya 5, Mobility's Morning, Marco Star and Mr. Paul
MV: Bundeschampion/NLGS 323.000,00 € / 6 gek. Sons/ 9 StPr.St.
MM: 2 sporterf. Descendants Dressage and DPF L
MMM: 2 foals 1 sporterf. Descendant Artist G.D.P. Old by Almeo SPR S

Mother 164 cm, Father 131 cm.

The scores Foal Show 09.08.2020 Bad Zwischenahn
B 8.5, 8.5, 8.5
T 8.5, 9.0, 8.5
G 8,5,8,5,8,5
Overall score 77.0 
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

Wyrazisty, typowy, długonogi, mocny ogierek kucyka, wyposażony w 3 bardzo dobre, elastyczne podstawowe chodaki. Bardzo poprawna budowa ciała (przywiązanie do super szyi) i stoi czysta na kopytach. Jest bardzo pewny siebie. Pochodzi z V: Breas My Mobility (Wel.B) i mv: Don Larino (Stary), urodzony w dniu 16.5.2020. Źrebię jest w połowie karmione, załadowane i związane z człowiekiem.

Informacje o rodowodzie

2. Źrebięta: premia źrebięta, 3 najlepsze chodaki, doskonały kłus, a także doskonały galop, górna mocowanie szyi, doskonała głowa, bardzo cienkie nogi i bardzo pewny siebie.
1. Foal: Foal premium, zwycięzca źrebięci kwalifikacje do Mistrzostw Niemiec Foal w Lienen 2020

V: Bundessiegerhengst 45 licencjonowanych synów / 8 StPrSt./ 117 sporterf. Potomkowie Ujeżdżenia i skoki od A do M jak Montoya 5, Mobility's Morning, Marco Star i Pan Paul
MV: Bundeschampion/NLGS 323.000,00 € / 6 gek. Synowie/ 9 StPr.St.
MM: 2 sporterf. Elementy podrzędne Ujeżdżeń i DPF L
MMM: 2 źrebięci 1 sporterf. Descendant Artist G.D.P. Stary przez Almeo SPR S

Matka 164 cm, Ojciec 131 cm.

Wyniki Foal Show 09.08.2020 Bad Zwischenahn
B 8.5, 8.5, 8.5
T 8.5, 9.0, 8.5
G 8,5,8,5,8,5
Ogólny wynik 77,0 

Pedigree

Location

26169 Friesoythe
Germany

Seller

Private vendor
E
26169 Friesoythe
Germany

Contact the seller

* These fields must be filled in


Send message
send via
9 n r
Private vendor
E
26169 Friesoythe
Germany
i