New today: 305 | sold: 729
c
German Riding Pony Stallion Chestnut
1 Video
+1 Pictures

Ein Juwel für die Ponyzucht

Ad type: Stallion at Stud
Ad ID: 2655779
Online since: 7/30/2021
Ad views: 766
Ad on watch list: 6
€350
~ $406 (Stud Fee)
Watch list
Print
r Complain

Further informationThe German Riding Pony is one of the most popular pony breeds in Germany. It developed in the mid-sixties by crossing different pony breeds with English Thoroughbreds. The goal was to breed a "miniature warmblood", what breeders well succeeded in: The German Riding Pony has got all the qualities of ... More about the horse breed German Riding Pony

Ein Juwel für die Ponyzucht


German Riding Pony
Pony
Stallion
5 years
14.1 hh
Chestnut
Jumping
Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.
Fresh Semen

Description

English
  • German
  • Polish
  • Italian
  • Swedish
  • nl-BE
  • Spanish
  • French
  • English
  • Russian
Ein Juwel für Ponyzucht und -sport. Dieser hoch veranlagte und charakterstarke Ponyhengst stammt aus eigener Aufzucht und war unangefochtener Siegerhengst Westfälischen Pony-Körung in Münster-Handorf 2018.

Million Reasons gefällt durch seine maskuline Aufmachung und verbindet erstklassige Grundgangarten mit einem hohen Maß an Leistungsbereitschaft und Rittigkeit. Vor allem aber punktet er durch seine erstklassige Springveranlagung, die durch die Eltern klar vorgezeichnet ist. Der Vater Magic Cornflakes war unter Leonie Böckmann international im Ponysport erfolgreich und u. a. hoch platziert bei der Deutschen Meisterschaft 2015 in Zeiskam. Er har M-Springen gewonnen, lieferte bisher drei gekörte Söhne und in den ersten Jahrgängen klar springorientierte Nachzucht. Auch die Mutter FS Celine Dion war sportlich Siegerin und vielfach hoch platziert im Parcours. Ihr Vater FS Chiwago ist eines der erfolgreichsten Springponys der letzten Jahre. Rund 70 Siege in Reitpony-, Dressur- und Springprüfungen stehen auf seinem Erfolgskonto bei einer Gewinnsumme von 12.700 Euro. Der Urgroßvater Derano Gold war einer der wichtigsten Vererber der deutschen Ponyzucht. Derano Gold war 1990 und 1991 jeweils Vize-Bundeschampion seines Jahrgangs in Verden und München. Er verzeichnete allein in L-Dressuren 68 Siege und 121 Platzierungen und war Pony-Europameister. Zwölf seiner Söhne wurden gekört. Aus dem in den folgenden Generationen arabisch „angehauchten“ Mutterstamm, dessen Ursprünge in der New-Forest-Zucht liegen, resultieren auch die Hengste FS Mercutio und FS Gino Royal.
Bei seiner Ponyleistungsprüfung bekam er durchgehend hohe Noten u.a. für die Springanlage im Parcours eine 9,5 und für die Rittigkeit durch den Fremdreiter eine 8,75. Sein erster Fohlenjahrgang konnte bereits durch auffällige Typen mit tollem Charakter überzeugen.
This text has been translated automatically.
A jewel for pony breeding and sports. This highly predisposed and characterful pony stallion comes from its own breeding and was the undisputed winning stallion Westfälischen Pony-Körung in Münster-Handorf 2018.

Million Reasons pleases with its masculine presentation and combines first-class basic walkways with a high degree of motivation and rideability. Above all, however, he scores with his first-class jumping predisposition, which is clearly marked by his parents. The father Magic Cornflakes was internationally successful in pony sports under Leonie Böckmann and placed high at the German Championship 2015 in Zeiskam. He won M-jumping, delivered so far three licensed sons and in the first years clearly jumping-oriented offspring. The mother FS Celine Dion was also the sporting winner and often placed high on the course. Her father FS Chiwago is one of the most successful jumping ponies of recent years. Around 70 victories in riding pony, dressage and jumping competitions are on his success account with a winning sum of 12,700 euros. The great-grandfather Derano Gold was one of the most important hereditaries of German pony breeding. Derano Gold was runner-up in 1990 and 1991 in Verden and Munich. He recorded 68 victories and 121 placings in L-dressage alone and was European Pony Champion. Twelve of his sons were licensed. The stallions FS Mercutio and FS Gino Royal also result from the Arabian "inspired" mother strain in the following generations, whose origins lie in the New Forest breeding.
In his pony performance test, he received consistently high marks for the jumping facility in the course a 9.5 and for the rideability by the foreign rider an 8.75. His first foal vintage was already able to convince with eye-catching types with great character.
This text has been translated automatically.
Klejnot do hodowli kucyków i sportu. Ten wysoce predysponowany i charakterystyczny ogier kucyk pochodzi z własnej hodowli i był niekwestionowanym zwycięskim ogierem Westfälischen Pony-Körung w Münster-Handorf 2018.

Million Reasons cieszy się z męskiej prezentacji i łączy w sobie pierwszorzędne podstawowe chodniki z wysokim stopniem motywacji i rideability. Przede wszystkim jednak punktuje z pierwszorzędną predyspozycją do skoków, co wyraźnie naznaczyło jego rodzice. Ojciec Magic Cornflakes odniósł międzynarodowy sukces w sporcie kucykowym pod wodzą Leonie Böckmanna i zajął wysokie miejsce na Mistrzostwach Niemiec 2015 w Zeiskam. Wygrał M-skoki, dostarczone do tej pory trzech licencjonowanych synów i w pierwszych latach wyraźnie skoki zorientowanych potomstwa. Matka FS Celine Dion była również zwycięzcą sportowym i często stawiała wysoko na torze. Jej ojciec FS Chiwago jest jednym z najbardziej udanych kucyków skoków ostatnich lat. Około 70 zwycięstw w jeździeckich konkursach na kucyka, ujeżdżenie i skoki jest na jego koncie z wygraną w wysokości 12 700 euro. Pradziadek Derano Gold był jednym z najważniejszych dziedzicznych niemieckiej hodowli kucyków. Derano Gold zajął drugie miejsce w 1990 i 1991 roku w Verden i Monachium. Zanotował 68 zwycięstw i 121 miejsc w L-ujeżdżeń sam i był Mistrzem Europy Kucyk. Dwunastu jego synów otrzymało licencję. Ogiery FS Mercutio i FS Gino Royal również wynikają z arabskiego "natchnionego" szczepu matki w kolejnych pokoleniach, których korzenie tkwią w hodowli Nowego Lasu.
W swoim teście wydajności kucyka, otrzymał konsekwentnie wysokie noty za obiekt skoków w trakcie 9,5 i za rideability przez zagranicznego zawodnika 8,75. Jego pierwszy źrebię już w stanie przekonać przyciągającymi wzrok typami o wielkim charakterze.

Pedigree

Location

49688 Lastrup
Germany


Seller

Böckmann Pferde GmbH
E
49688 Lastrup
Germany
Homepage: boeckmannpferde
Main focuses
Dressage horses
Show jumpers
Breeding horses
Rassen
Oldenburg
Hanoverian
Holstein

Contact the seller

* These fields must be filled in


Send message

Further ads from these sellers

send via
9 n r
Böckmann Pferde GmbH
E
49688 Lastrup
Germany
i