c
More ponies/small horses Mare 3 years 14,1 hh Black in Linkenbach
3 Videos
+16 Pictures

Allround-Freizeit-Wanderreiten Schul-Therapiepony

Ad type: Horse for sale
Ad ID: 3663424
Online since: 9/19/2023
Ad views: 1831
Add to wish list: 33
€4,500
~ $4,793
Ricarda HaasSales yard
56317 Linkenbach Germany
9
+49 (0)17... View All
 
Wish list
Print
r Complain
AJLA
Pony
Mare
3 years
14.1 hh
Black
Leisure
Trail
Western
suitable as school horse/pony
suitable for therapeutic riding
is broken-in
Reliable for trail riding
is allrounder
is easy to load
vet-check incl. x-rays available
Stands for the farrier
Equine Passport available

Description

English
  • German
  • Polish
  • Italian
  • Swedish
  • Dutch
  • Spanish
  • French
  • English
AJLA  eine nette Ponystute für die Freizeit , 3,5 J. stm.ca. 1,45 zur Zeit ,
E-Paß , Microchip und AKU dabei . Für Gelände-Wanderreiten - Freizeitpferd Engl. u. Western kein Problem , Offenstall u. Herdenhaltung gewöhnt , Box ist auch kein Problem . 4500€
Info unter 0171-4001968 Einfach anrufen bei Intresse bitte keine Mails !!! Auch keine Whatsapp !! Danke 8-20 Uhr.
Zubehör und Transport günstig möglich , Wir haben einen Hofladen mit geb. Westernsättel in kl. Auswahl . Keine Anfragen erwünscht für Ratenzahlung .
Wir sind alleinige und uneingeschränkte Eigentümer der Bilder ,die Bildrechte liegen bei uns und die Fremdverwendung ist verboten !!
Da es sich hierbei um ein lebendes Pferde handelt, sind dies lediglich Eindrücke des Betreuers und keine zugesicherten Eigenschaften des Pferdes!
Die Verkaufsanzeigen werden sofort gelöscht wenn die Pferde verkauft sind .
Wir räumen zusätzlich jedem Kunden ein vertraglich festgesetztes Umtauschrecht von drei Monaten ein.
Wer gleich mit Anhänger kommt bekommt einen Nachlass. 100,-EURO
Wir absolvieren mit den Kunden einen kleinen Wanderritt damit Ihr Euer Traumpferd kennenlernen und prüfen könnt ob es das richtige Pferd für Euch ist. Dies kostet 35 Euro , reiten , vorreiten bereitstellen , spazieren oder ,oder .. Bei den Ausritt und dem Preis können 2 Pferde probiert werden auf Wunsch des Kundens . Der Betrag wird beim Kauf eines Pferdes an diesem Tag natürlich wieder erstattet. Alle Reitbeteiligungen -Schwester - Freundinen oder oder .... zahlen das selbe wenn sie mitreiten .
This text has been translated automatically.
AJLA a nice pony mare for leisure, 3.5 years stm.ca. 1.45 at present,
E-passport, Microchip and AKU included. For off-road trail riding - leisure horse English and Western no problem, open stable and herd husbandry accustomed, box is also no problem. 5200€
Info at 0171-4001968 Just call if you are interested, please do not !!! any mails Also no Whatsapp !! Thank you 8 a.m.-8 p.m.
Accessories and transport possible at a reasonable price, We have a farm shop with a b. Westernssattel in kl. Selection. No requests welcome for installment payment.
We are the sole and unrestricted owners of the images, the image rights are ours and third-party use is prohibited !!
Since this is a living horse, these are only impressions of the caregiver and not assured characteristics of the horse!
The advertisements for sale will be deleted immediately when the horses are sold.
In addition, we grant each customer a contractually stipulated right of exchange of three months.
If you come with a trailer right away, you get a discount. 100,-EURO
We complete a small trail ride with the customers so that you can get to know your dream horse and check whether it is the right horse for you. This costs 35 euros, horseback riding, pre-riding, walking or ,or .. At the ride and the price 2 horses can be tasted at the request of the customer. Of course, the amount will be refunded if you buy a horse on that day. All riding participations -sister - girlfriends or or .... Pay the same if you ride along.
This text has been translated automatically.
AJLA ładna klacz kucyka do wypoczynku, 3,5 roku stm.ca. 1.45 obecnie,
E-paszport, mikroczip i AKU w zestawie. Do jazdy terenowej - koń rekreacyjny angielski i zachodni bez problemu, otwarta stajnia i hodowla stadna przyzwyczajona, pudełko również nie stanowi problemu. 5200€
Info pod numerem 0171-4001968 Wystarczy zadzwonić, jeśli jesteś zainteresowany, proszę nie !! wszelkie wiadomości e-mail Również nie Whatsapp !! Dziękujemy w godzinach 8-20.
Akcesoria i transport możliwe w rozsądnej cenie, Posiadamy sklep rolniczy z b. Westernssattel w kl. Selekcja. Brak próśb o płatność ratalną.
Jesteśmy jedynymi i nieograniczonymi właścicielami obrazów, prawa do wizerunku są nasze, a wykorzystanie przez osoby trzecie jest zabronione !!
Ponieważ jest to żywy koń, są to tylko wrażenia opiekuna, a nie pewne cechy konia!
Ogłoszenia o sprzedaży zostaną usunięte natychmiast po sprzedaży koni.
Ponadto przyznajemy każdemu klientowi przewidziane w umowie prawo do wymiany na okres trzech miesięcy.
Jeśli od razu przyjedziesz z przyczepą, otrzymasz zniżkę. 100,-EURO
Kończymy z klientami małą przejażdżkę szlakiem, abyś mógł poznać swojego wymarzonego konia i sprawdzić, czy jest to odpowiedni koń dla Ciebie. Kosztuje to 35 euro, jazda konna, jazda wstępna, spacery lub .. Na przejażdżce i cenie 2 konie można spróbować na życzenie klienta. Oczywiście kwota zostanie zwrócona, jeśli kupisz konia w tym dniu. Wszystkie udziały w jeździectwie -siostra - dziewczyny lub .... Zapłać tyle samo, jeśli jedziesz dalej.

Seller

Ricarda Haas
Sales yard
E
56317 Linkenbach
Germany
We speak:
 
Homepage: reitershophaas
Main focuses
Leisure horses
Western horses
Baroque horses
Rassen
Appaloosa
Pintos
Connemara

Contact the seller

* These fields must be filled in


Send message

Further ads from these sellers

9 n r
Ricarda Haas
Sales yard
E
56317 Linkenbach
Germany
i