New today: 361 | sold: 201
c
Inseratsbild
1 Video

KWPN Online Foal Auction 18-21 September

Ad type: auction horse
Ad ID: 2185072
Online since: 9/15/2020
~4,516 $ 4,000 €
KWPN Center
3852 PL Ermelo Netherlands
9
+31 (0)341255547
Print

Further informationKWPN is an abbreviation for the studbook of the Dutch Warmblood: "Koninklijke Warmbloed Paardenstamboek Nederland". The dam line of this breed originates from the domestic, heavy breeds Gelderland and Groningen horse. The home-grown mares have been crossbred with stallions from other warmblood breed ...more
KWPN
Warmblood
Mare
Foal (05/2020)
Bay-Dark
Dressage
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland

Description

Dutch
  • Polish
  • German
  • English
  • Spanish
  • French
  • Dutch
The black For Romance son, For Ferrero, already knows how to leave an impression with his offspring and his performance! He stood out at the inspection, performed very strong in the Pavo Cup final, and brought several foal champions. Pompidou Reikja S is the result of For Ferrero and the provisionally keur mare L’Espoir Du Reikja S (s.Guardian S). Her pedigree continues with the foundation sires Krack C and Ulft. The Ulft-mare is also the dam of the KWPN approved and Small Tour classified stallion Hennessy (s.De Niro). Also the American Inter I horse Ragtime from Jazz is from this same dam. A damline build-out of talented horses combined with the remarkable For Ferrero is a guarantee for a bright future!

Are you looking for a potential sport horse? A talent for the future? Take a look at the collection now and make your choice. The KWPN inspector is happy to provide you more information about the collection. In addition, our sponsor Horses2Fly, can support you in the transport of your foal. Questions? Contact the KWPN inspector Wim Versteeg (+31 6-54201800) or Rianka Hazeleger by salespromotion@kwpn.nl and +31 341-255511. Selected by health and correctness Are you not registered as a bidder yet? This can be done easily, for free and quickly via www.kwpn.auction. We will also keep you informed of all KWPN auctions. The bidding will close at Monday August 31 from 8PM. During the photo and video day all foals were assessed by the KWPN inspector and a vet. Therefore the foals are selected by health and correctness, the basis of a promising future.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Czarny syn For Romance, Dla Ferrero, już wie, jak zostawić wrażenie ze swoim potomstwem i jego występem! Wyróżniał się na kontroli, spisywał się bardzo mocno w finale Pucharu Pawła i przywiózł kilku źrebiętów mistrzów. Pompidou Reikja S jest wynikiem For Ferrero i tymczasowo keur klaczy L'Espoir Du Reikja S (s.Guardian S). Jej rodowód jest kontynuowany przez fundacje Krack C i Ulft. Ulft-klacz jest również zaporą zatwierdzonego przez KWPN i small tour sklasyfikowanego ogiera Hennessy (s.De Niro). Również american Inter I koń Ragtime z Jazz jest z tej samej tamy. Damline build-out utalentowanych koni w połączeniu z niezwykłym Dla Ferrero jest gwarancją świetlanej przyszłości!

Szukasz potencjalnego konia sportowego? Talent na przyszłość? Spójrz na kolekcję teraz i dokonać wyboru. Inspektor KWPN z przyjemnością udzieli Państwu więcej informacji na temat zbiórki. Ponadto, nasz sponsor Horses2Fly, może wspierać Cię w transporcie źrebięcia. Pytania? Skontaktuj się z inspektorem KWPN Wim Versteeg (+31 6-54201800) lub Rianką Hazeleger do salespromotion@kwpn.nl i +31 341-255511. Wybrany przez zdrowie i poprawność Czy nie jesteś jeszcze zarejestrowany jako licytant? Można to zrobić łatwo, za darmo i szybko za pośrednictwem www.kwpn.auction. Będziemy również informować Cię o wszystkich aukcjach KWPN. Licytacja zakończy się w poniedziałek 31 sierpnia od 20:00. Podczas dnia zdjęciowego i wideo wszystkie źrebięta zostały ocenione przez inspektora KWPN i tłuszcz. Dlatego źrebięci są wybierane przez zdrowie i poprawność, podstawę obiecującej przyszłości.

Pedigree

Location

3852 PL Ermelo
Netherlands

Seller

KWPN Center
E
3852 PL Ermelo
Netherlands
We speak:
 
Homepage: kwpncenter

Contact the seller

* These fields must be filled in


Send message

Further ads from these sellers

send via
9 n r
KWPN Center
E
3852 PL Ermelo
Netherlands
i