c
Gypsy Horse Stallion Foal (02/2023) Bay in Cody, WY
1 Video
+17 Pictures

Squirt Weanling Bay Registered Gypsy Vanner Colt

Ad type: auction horse
Ad ID: 3739731
Online since: 9/5/2023
Ad views: 1024
Add to wish list: 6
bid on auction
Horsebid,LLC
Needmore, PA 17238 United States
9
+1 (0)717... View All
Wish list
Print
r Complain

Further informationThe horse breed Gypsy-Horse is also known under the names Gypsy Horse, Gypsy Cob, or colored Cob. In Ireland, which is their country of origin they were used as riding or draft horses. Due to their piebald or pinto coat color, they were relatively worthless and have not been approved for bree ... More about the horse breed Gypsy Horse
Stallion
Foal (02/2023)
Bay
Trail
English Pleasure
Western
Driving

Description

English
  • Dutch
  • Polish
  • German
  • Italian
  • Swedish
  • Spanish
  • French
  • English
♦️ MCNABB LIVESTOCK's Family Friendly Ranch And Trail Horses ♦️ Happening now thru TUESDAY | SEPTEMBER 5th - Available EXCLUSIVELY on HorseBid's website!

For more details and to register visit: www.HorseBid.com

CONSIGNOR CONTACT: McNabb Livestock LLC 307-250-0900
LOCATION: Cody, WY
BREED: Gypsy Vanner
REGISTERED: Yes
REGISTERED NAME: IM Bayley's Little Squirt
COLOR: Bay
HEIGHT: EMH 14.2
AGE: Weanling
GENDER: Stallion

Squirt is the cutest baby, with excellent conformation, wonderful dispassion and tons of personality. Squirt is sired by SMR Sky Drifter X GDR Sir Royal Silver Prince out of SSFR Deal Me In X The Real Deal. He has been handled correctly from birth. Squirt has had lots of ground work and sacking out done. His dam is our best go to horse for training all of our horse to drive plus she is super gentle and easy going for every beginner rider. Squirt has been with his dam through parades, traffic, noise, the crowds and excitement doesn’t bother him at all. He has also been in the grand entry for the Cody Stampede Rodeo, speakers, lights, huge fireworks/pyro and Squirt behaved perfectly. He is the center of attention everywhere we go and he loves it all. He's happy, easy going and loves being in-your-pocket, yet is polite and respectful. Squirt has been started on tricks with laying down. He has also been up on the mountain with his dam being trail rode and he has been raised out on a pasture where he has learned how to be a horse, cross creeks and pick up his feet to travel through brush and rough terrain. Squirt has had his feet handled and he stands well for the farrier and vet. He is up to date on worming, vaccinations and farrier. Squirt comes with complete farrier, vet records and health exam. Additional vet work welcome at your expense. We will haul to any vet in Park County, Wyoming for free. Squirt was foaled 5/14/23 so he will not be weaned until November. He will be care for at no charge until weaning. He is a top notch stallion prospect or he will be one of a super fancy gelding. We also welcome you to come to the ranch and meet Squirt. GVHS Registered. PSSM & FIS N/N For more information call 307-250-0900.
This text has been translated automatically.
♦️ MCNABB LIVESTOCK's Family Friendly Ranch And Trail Horses ♦️ gebeurt nu tot en met DINSDAG | 5 SEPTEMBER - EXCLUSIEF beschikbaar op de website van HorseBid!

Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u terecht op: www.HorseBid.com

CONTACTPERSOON AFZENDER: McNabb Livestock LLC 307-250-0900
LOCATIE: Cody, WY
RAS: Gypsy Vanner
GEREGISTREERD: Ja
GEREGISTREERDE NAAM: IM Bayley's Little Squirt
KLEUR: Bay
HOOGTE: EMH 14.2
LEEFTIJD: Spenen
GESLACHT: Hengst

Squirt is de schattigste baby, met een uitstekende exterieur, prachtige onthechting en tonnen persoonlijkheid. Squirt is de vader van SMR Sky Drifter X DDR Sir Royal Silver Prince uit SSFR Deal Me In X The Real Deal. Hij is vanaf zijn geboorte correct behandeld. Squirt heeft veel grondwerk en ontslagen gedaan. Zijn moeder is ons beste go to paard voor het trainen van al ons paard om te rijden plus ze is super zachtaardig en gemakkelijk in de omgang voor elke beginnende ruiter. Squirt is met zijn moeder door parades, verkeer, lawaai, de drukte en opwinding heeft hem helemaal niet gehinderd. Hij heeft ook in de grote inzending voor de Cody Stampede Rodeo gestaan, luidsprekers, lichten, enorm vuurwerk / pyro en Squirt gedroeg zich perfect. Hij is het middelpunt van de aandacht overal waar we gaan en hij vindt het allemaal geweldig. Hij is gelukkig, gemakkelijk in de omgang en houdt ervan om in je zak te zitten, maar is beleefd en respectvol. Squirt is gestart met trucjes met liggen. Hij is ook op de berg geweest met zijn dam die trail reed en hij is opgegroeid op een weiland waar hij heeft geleerd hoe hij een paard moet zijn, kreken moet oversteken en zijn voeten moet oppakken om door borstel en ruw terrein te reizen. Squirt heeft zijn voeten laten hanteren en hij staat goed voor de hoefsmid en dierenarts. Hij is op de hoogte van ontworming, vaccinaties en hoefsmid. Squirt wordt geleverd met complete hoefsmid, dierenartsdossiers en gezondheidsonderzoek. Extra dierenartswerk welkom op uw kosten. We zullen gratis naar elke dierenarts in Park County, Wyoming brengen. Squirt is 14-5-23 geveild dus hij wordt pas in november gespeend. Hij zal gratis worden verzorgd tot het spenen. Hij is een tophengst of hij wordt er een van een super fancy ruin. We heten u ook van harte welkom om naar de ranch te komen en Squirt te ontmoeten. GVHS geregistreerd. PSSM &; FIS N/N Voor meer informatie bel 307-250-0900.
This text has been translated automatically.
♦️ Rodzinne ranczo i konie ♦️ szlakowe MCNABB LIVESTOCK Happening teraz do WTOREK | 5 WRZEŚNIA - Dostępne WYŁĄCZNIE na stronie HorseBid!

Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się, odwiedź: www.HorseBid.com

KONTAKT Z NADAWCĄ: McNabb Livestock LLC 307-250-0900
LOKALIZACJA: Cody, WY
RASA: Gypsy Vanner
ZAREJESTROWANY: Tak
ZAREJESTROWANA NAZWA: IM Bayley's Little Squirt
KOLOR: Bay
WYSOKOŚĆ: EMH 14.2
WIEK: Odstawienie od piersi
PŁEĆ: Ogier

Squirt jest najsłodszym dzieckiem, o doskonałej budowie, cudownej beznamiętności i mnóstwie osobowości. Squirt jest ojcem SMR Sky Drifter X GDR Sir Royal Silver Prince z SSFR Deal Me In X The Real Deal. Od urodzenia był traktowany prawidłowo. Squirt miał wiele pracy u podstaw i zwolnienia. Jego matka jest naszym najlepszym koniem do szkolenia wszystkich naszych koni do jazdy, a także jest super delikatna i łatwa w prowadzeniu dla każdego początkującego jeźdźca. Squirt był ze swoją matką przez parady, ruch uliczny, hałas, tłumy i podekscytowanie wcale mu nie przeszkadzają. Był również w wielkim wejściu na Cody Stampede Rodeo, głośniki, światła, ogromne fajerwerki / piro i Squirt zachowały się idealnie. On jest w centrum uwagi wszędzie, gdzie idziemy i kocha to wszystko. Jest szczęśliwy, wyluzowany i uwielbia być w kieszeni, ale jest uprzejmy i pełen szacunku. Squirt został uruchomiony na sztuczkach z leżeniem. Był także na górze, a jego tama była przejażdżką szlakową i został wychowany na pastwisku, gdzie nauczył się, jak być koniem, przekraczać potoki i podnosić stopy, aby podróżować przez zarośla i trudny teren. Squirt ma swoje stopy i dobrze stoi za kowalem i weterynarzem. Jest na bieżąco z odrobaczeniem, szczepieniami i kowalem. Squirt jest dostarczany z kompletnym kowalem, dokumentacją weterynaryjną i badaniem zdrowia. Dodatkowa praca weterynarza mile widziana na Twój koszt. Zaciągniemy do każdego weterynarza w Park County, Wyoming za darmo. Squirt urodził się 14.05.23, więc nie zostanie odstawiony od piersi do listopada. Będzie pod opieką bez żadnych opłat, dopóki nie odsadzi. Jest perspektywicznym ogierem najwyższej klasy lub będzie jednym z super fantazyjnych wałachów. Zapraszamy również do przyjścia na ranczo i spotkania ze Squirtem. Zarejestrowany GVHS. PSSM I FIS N/N Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 307-250-0900.

Location

Cody, WY 82414, Wyoming
United States


Seller

Horsebid,LLC
E
Needmore, PA 17238
United States
Homepage: horsebidllc

Contact the seller

* These fields must be filled in


Send message

Further ads from these sellers

9 n r
Horsebid,LLC
E
Needmore, PA 17238
United States
i