New today: 368 | sold: 661
c
Percheron Gelding 4 years 17 hh Roan-Blue
1 Video
+1 Pictures

Exceptional Blue roan gelding rides & drives

Ad type: Horse for sale
Ad ID: 2876128
Online since: 12/7/2021
Ad views: 2043
Add to wish list: 15
$20,000
The Good Shepherd Ranch
Branson, Mo 65759 United States
9
+1 (0)520... View All
 
Wish list
Print
r Complain

Further informationThe Percherons exact origin is uncertain and many theories about it exist. One of them assumes that the Percheron originated in the area of Le Perche in France during the Ice Age. The first breeding aim was to breed a horse for war but it quickly turned out that it was also of good use in the ... More about the horse breed Percheron
Percheron
Drafthorse
Gelding
4 years
17 hh
Roan-Blue
Trail
Western
Jumping
Driving

Description

English
 • German
 • Polish
 • Italian
 • Swedish
 • Dutch
 • Spanish
 • French
 • English
 • Russian
!!!WOW factor majorly going on!!!

Meet BLUE SUEDE a coming 4yr old, Blue Roan, 16.3-17 hand, Percheron cross gelding that rides & drives the VERY best!

Suede is such a great boy. He is super quiet, extremely gentle, very willing, & super sweet. Stands great to be saddled, mounted or harnessed & hooked up. Suede is a gentleman to ride or drive double/single. He is patient & VERY tolerant and even great with children. 

This boy will let you swing a rope off of him or a tarp. Is patient & kind with any level of rider, he is respectful to anyone on or around him.

 Also great for the farrier or vet, in fact on 11/9/2021 he passed a soundness/health exam with flying colors. Has a current coggins. 

Currently turned out/pastured with other horses & does great socially. Is easy to catch. Also been great with cats & dogs running around him. Also took some drone footage with him & he didn't mind the drone, even when it was eye level. There is nothing we found to get a reaction out of this guy. 

Suede has been around cattle & spends a lot of time with deer in his pasture.

 Suede also: Loads great, hauls great, ties, bathes, & clips.

HAS ZERO VICES or bad habits. Suede has no buck and no rear. Get on him cold and go. 

This horse has been raised right and with good hands. Suede is ready for any career, he can go any direction. He has the personality & temperament every person wants in their dream horse. 

Suede is also excellent out on group trail rides, works great through the forest & rides/ works alone as well. Suede doesn't mind if the other horses leave him out on trail, he is always steady. He will lead or follow on trails. Hasn't shown any barn sour or buddy sour tendencies. He loves to play in water, we have crossed our river with him & he doesn't mind moving water either. He also ground ties for us anywhere we park him. 

His gaits are beautiful and very smooth. His transitions are comfortable and he is easy to put into a trot or lope. He will only walk unless asked otherwise. 

If your a beginner rider or driver and you want to learn suede has the patience and kindness to let you learn or if your an experienced rider looking to excel in a certain discipline this guy has the want to try and please his rider. 

Suede will jump, cross water, trail ride, arena ride, let you swing a rope off of him, is SUPER traffic safe,  ride with no bridle and saddle (will just work off leg if wanted), will let children crawl all over him/ slide of off him/handle him/ ride him, and is overall just a SUPER FABULOUS gelding!

This guy is everyone's dream horse! Don't pass this gem up! 

Video:
https://youtu.be/zV4Wz6F-C7s

Yoga balls video:
https://youtu.be/ECJ2shg9Bls

More video available upon request if you need to see more

In Taneyville, Missouri. We have haulers we regularly work with and can help arrange transport. 

This guy is available to bid on at:
https://platinumequineauction.com/product/blue-suede/
You have until December 12th to put your bids in. 

For more info please email atagoodshepherd@aol.com or call 520-990-2041 

If you want to see more like him please like & Follow us at The Good Shepherd Ranch 

We guarantee our horses & we have amazing clients that endorse us! Check out our awesome reviews.
!!!WOW factor majorly going on!!!

Meet BLUE SUEDE a coming 4yr old, Blue Roan, 16.3-17 hand, Percheron cross gelding that rides & drives the VERY best!

Suede is such a great boy. He is super quiet, extremely gentle, very willing, & super sweet. Stands great to be saddled, mounted or harnessed & hooked up. Suede is a gentleman to ride or drive double/single. He is patient & VERY tolerant and even great with children. 

This boy will let you swing a rope off of him or a tarp. Is patient & kind with any level of rider, he is respectful to anyone on or around him.

 Also great for the farrier or vet, in fact on 11/9/2021 he passed a soundness/health exam with flying colors. Has a current coggins. 

Currently turned out/pastured with other horses & does great socially. Is easy to catch. Also been great with cats & dogs running around him. Also took some drone footage with him & he didn't mind the drone, even when it was eye level. There is nothing we found to get a reaction out of this guy. 

Suede has been around cattle & spends a lot of time with deer in his pasture.

 Suede also: Loads great, hauls great, ties, bathes, & clips.

HAS ZERO VICES or bad habits. Suede has no buck and no rear. Get on him cold and go. 

This horse has been raised right and with good hands. Suede is ready for any career, he can go any direction. He has the personality & temperament every person wants in their dream horse. 

Suede is also excellent out on group trail rides, works great through the forest & rides/ works alone as well. Suede doesn't mind if the other horses leave him out on trail, he is always steady. He will lead or follow on trails. Hasn't shown any barn sour or buddy sour tendencies. He loves to play in water, we have crossed our river with him & he doesn't mind moving water either. He also ground ties for us anywhere we park him. 

His gaits are beautiful and very smooth. His transitions are comfortable and he is easy to put into a trot or lope. He will only walk unless asked otherwise. 

If your a beginner rider or driver and you want to learn suede has the patience and kindness to let you learn or if your an experienced rider looking to excel in a certain discipline this guy has the want to try and please his rider. 

Suede will jump, cross water, trail ride, arena ride, let you swing a rope off of him, is SUPER traffic safe,  ride with no bridle and saddle (will just work off leg if wanted), will let children crawl all over him/ slide of off him/handle him/ ride him, and is overall just a SUPER FABULOUS gelding!

This guy is everyone's dream horse! Don't pass this gem up! 

Video:
https://youtu.be/zV4Wz6F-C7s

Yoga balls video:
https://youtu.be/ECJ2shg9Bls

More video available upon request if you need to see more

In Taneyville, Missouri. We have haulers we regularly work with and can help arrange transport. 

This guy is available to bid on at:
https://platinumequineauction.com/product/blue-suede/
You have until December 12th to put your bids in. 

For more info please email atagoodshepherd@aol.com or call 520-990-2041

If you want to see more like him please like & Follow us at The Good Shepherd Ranch 

We guarantee our horses & we have amazing clients that endorse us! Check out our awesome reviews.
This text has been translated automatically.
!!! Czynnik WOW w dużej mierze ma swoje mocy!!!

Poznaj BLUE SUEDE w wieku 4 lat, Blue Roan, 16,3-17 ręki, wałach percheron cross, który jeździ i jeździ najlepiej!

Zamsz jest takim wspaniałym chłopcem. Jest super cichy, niezwykle delikatny, bardzo chętny i super słodki. Stoi świetnie do osiodłania, zamontowania lub zaprzężenia i podłączenia. Zamsz jest dżentelmenem do jazdy lub jazdy podwójnie / pojedynczo. Jest cierpliwy i BARDZO tolerancyjny, a nawet świetny z dziećmi. 

Ten chłopiec pozwoli ci zrzucić z niego linę lub plandekę. Jest cierpliwy i miły na każdym poziomie jeźdźca, szanuje każdego, kto jest na nim lub wokół niego.

Świetny również dla kowala lub weterynarza, w rzeczywistości w dniu 11/9/2021 zdał egzamin na zdrowy / zdrowotny z latającymi kolorami. Ma aktualne coggins. 

Obecnie okazał się / wypasany z innymi końmi i świetnie radzi sobie towarzystycznie. Jest łatwy do złapania. Był również świetny z kotami i psami biegającymi wokół niego. Zabrałem też ze sobą kilka nagrań z drona i nie miał nic przeciwko dronowi, nawet gdy był na wysokości oczu. Nie znaleźliśmy nic, co pozwoli nam uzyskać reakcję tego faceta. 

Zamsz był w pobliżu bydła i spędza dużo czasu z jeleniami na swoim pastwisku.

Zamsz również: Ładuje świetnie, świetnie ciągnie, krawaty, kąpiele i klipsy.

MA ZERO WAD lub złych nawyków. Zamsz nie ma złotówki ani tyłu. Zdobądź na nim zimno i idź. 

Ten koń został wychowany w prawo i z dobrymi rękami. Zamsz jest gotowy na każdą karierę, może iść w dowolnym kierunku. Ma osobowość i temperament, których każda osoba chce w swoim wymarzonym koniu. 

Zamsz jest również doskonały na grupowych przejażdżkach szlakiem, świetnie sprawdza się w lesie i przejażdżki / działa również sam. Zamsz nie ma nic przeciwko, jeśli inne konie zostawiają go na szlaku, zawsze jest stabilny. Będzie prowadził lub podążał szlakami. Nie wykazał żadnych kwaśnych lub kumpelnych kwaśnych tendencji. Uwielbia bawić się w wodzie, przekroczyliśmy z nim naszą rzekę i nie ma nic przeciwko poruszaniu się wodą. Uziemia również więzi dla nas wszędzie, gdzie go parkujemy. 

Jego chody są piękne i bardzo gładkie. Jego przejścia są wygodne i łatwo go włożyć w kłus lub lope. Będzie chodził tylko wtedy, gdy nie poprosi inaczej. 

Jeśli jesteś początkującym jeźdźcem lub kierowcą i chcesz się nauczyć, zamsz ma cierpliwość i życzliwość, aby pozwolić ci się uczyć lub jeśli jesteś doświadczonym jeźdźcem, który chce osiągnąć sukces w określonej dyscyplinie, ten facet chce spróbować i zadowolić swojego jeźdźca. 

Zamsz będzie skakał, przekraczał wodę, jeździł po szlaku, jeździł po arenie, pozwalał ci wymachiwać liną z niego, jest SUPER bezpieczny w ruchu, jeździć bez uzdy i siodła (po prostu odpracuje nogę, jeśli chcesz), pozwoli dzieciom czołgać się po nim / zsuwać się z niego / obsługiwać go / jeździć na nim, i ogólnie jest tylko SUPER BAJECZNYM wałachem!

Ten facet jest wymarzonym koniem każdego! Nie przekazuj tego klejnotu! 

Wideo:
https://youtu.be/zV4Wz6F-C7s

Wideo z piłkami do jogi:
https://youtu.be/ECJ2shg9Bls

Więcej filmów dostępnych na życzenie, jeśli chcesz zobaczyć więcej

W Taneyville w stanie Missouri. Mamy przewoźników, z których regularnie współpracujemy i możemy pomóc w zorganizowaniu transportu. 

Ten facet jest dostępny do licytowania pod adresem:
https://platinumequineauction.com/product/blue-suede/
Masz czas do 12 grudnia, aby złożyć swoje oferty. 

Aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail atagoodshepherd@aol.com lub zadzwoń pod numer 520-990-2041

Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich jak on, polub i śledź nas na Ranczu Dobrego Pasterza 

Gwarantujemy nasze konie i mamy niesamowitych klientów, którzy nas popierają! Sprawdź nasze niesamowite recenzje.

Location

Taneyville 65759
United States


Seller

The Good Shepherd Ranch
E
Branson, Mo 65759
United States

Contact the seller

* These fields must be filled in


Send message

Further ads from these sellers

send via
9 n r
The Good Shepherd Ranch
E
Branson, Mo 65759
United States
i