ZAFIRO, Lusitano, AKTION GREMLIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+6 Pictures
Horse for Sale
ID: 1299091
price on application
Lusitano
Stallion
5 years
15.1 hh, currently
Dun
3/17/2017
Experienced salesman
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
Sales yard
11140 Conil de la Frontera Spain
9
+34 (0)670097903
+34 (0)670097903
 

Recommend HorseYour eMail:


Recipients email address:


Details
Seller
more horses (33)
ZAFIRO
Horse for Sale
1299091
price on application
Lusitano
Stallion
5 years
15.1 hh
Dun
Dressage
Leisure
Baroque
 is lunged

Description

English
German
Dutch
ZAFIRO ist vermittelt!
 
...doch wir haben immer MEHR Pferde im Angebot, als wir Ihnen online
vorstellen können.
 
Viele Pferde werden auf Anfragen direkt via email vergeben/ vermittelt.
 
Bitte schreiben Sie uns an, am besten direkt auf unsere Email Adresse,
mit Bezug auf diese Anzeige, unter home-of-niko@email.de
 
Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen!
 
Ihr Team, FINCA BARROCO/ ASOCIATION AKTION GREMLIN


ZAFIRO, Lusitano, AKTION GREMLIN
1 weiterer aus dem Grosspack des Vater-Sohn Gespannes der Leute mit den wunderschönen
Pferden, deren Stall abgerissen wird wegen illegalem Bau.

ZAFIRO ist am 20.03.2012 geboren, BESTENS erzogen, wie alle aus dieser Auflösung,
super barock mit Hammermähne.
Er ist z.Zt. um 157 gross, wirkt viel mehr, ist in Bestzustand und kann sich irre gut bewegen.

Preis auf Anfrage! Da die Leute unter Zeitdruck stehen, bei kurzfristiger Übernahme,
absoluter Toppreis. 
Eine klinische Ankaufsuntersuchung von Fachklinik hat er letzte Woche einwandfrei bestanden!

Er kann bei gern noch gelegt werden, ist allerdings kein bisschen stressig als Hengst.

Er ist optimal an der Longe, am Kappzaum vorbereitet zum Einreiten und wir können dies gern
hier noch machen. Ab 3 Monate machen wir Paketpreise, incl. Circensik; ebenfalls fahren ir
Ihr Pferd auch gern ein.

Fragen unter den Alben können NICHT beantwortet werden, bitte nur persönlich! DANKE!
oder email home-of-niko@email.de ,oder Anruf, bitte öfter probieren oder sms hinterlassen,
UNBEDINGT mit Ihrem Namen, Betreff und Bezug auf die email, es sind einfach zu viele im Moment!KEIN WHATSUPP!

Bitte fleissig teilen;
wir freuen uns über Paten zum Unterhalt, Spenden;
und natürlich im Idealfall jemanden, der sich gleich verliebt und übernimmt!

Meldet Euch bei mir unter email, oder s.o.,
Unser Spendenkonto ist:

ASSOCIATION GREMLIN
BANK: UNICAJA EL COLORADO- CONIL; Spanien/ Spain
an/ to: ASSOCIATION AKTION GREMLIN
IBAN :
ES02 2103 4070 78 0030009309
BIC : UCJAES2M
Betreff: DONATIVA ( Spende) ASSOCIATION AKTION GREMLIN

oder wenn Sie ein bestimmtes Pferd unterstützen mögen dann Betreff: DONATIVA für....

Vielen lieben Dank fürs teilen, weitersagen, zusammenlegen- und ggf. gleich Verlieben!
Eure Carmen Susenburger

Foto´s copyright!© by Carmen Susenburger
Teilen auf Euren Seiten gerne, doch bitte die Beschreibung dabei lassen, vielen Dank.
www.finca barroco.com

www.aktion-gremlin.de
This text has been translated automatically.
ZAFIRO, LUSITANO, action GREMLIN
1 further from the large Pack of father-son stands of with the beautiful people
Horses, which shed demolished due to illegal construction.

ZAFIRO is born on the 20.03.2012, very well educated, like all of this resolution,
Super Baroque with hammer mane.
He is currently to 157, is much more, is in best condition and can move mad good.

Price on request! People under pressure of time there, in short-term acquisition,
absolute top price.
He has passed a clinical examination of the purchase of specialist clinic last week perfectly!

He may like to set, is however a bit stressful as a stallion.

It is optimized for the lunge, this to the Cavesson prepared to the saddle and we may like
here still make. 3 months we make package prices, including Circensik; also drive e
Her horse like a.

Among the albums to not answer questions, please only personally! Thank you!
or email home-of-niko@email.de, or call, please more often try or leave sms,
Be sure with your name, subject and reference on the email, there are just too many at the moment! NO WHATSUPP!

Diligently share;
We are pleased to be godfather to the alimony, donations.
and of course ideally someone who is equal in love and takes over!

Report to me in email, or see above,.
Our donations account is:

ASSOCIATION GREMLIN
BANK: UNICAJA EL COLORADO CONIL; Spain / Spain
at / to: ASSOCIATION action GREMLIN
IBAN:
ES02 2103 4070 78 0030009309
BIC: UCJAES2M
Subject: DONATIVA (donation) ASSOCIATION action GREMLIN

or if you support a specific horse subject like then: DONATIVA for...

Thanks for the share, spread the word, zusammenlegen - and possibly equal to fall in love with!
Your Carmen Saqib

Photo BB´s copyright! © by Carmen Susenburger
Parts on your pages like, but please the description it can, thank you.
www.Finca barroco.com

www.Aktion-gremlin.de
Deze tekst werd automatisch vertaald.
ZAFIRO is bemiddeld.

.. .doch we meer en meer hebben paarden in de aanbieding, zoals wij u online
kan me voorstellen.

Vele paarden zijn toegekend aan vragen rechtstreeks via e-mail / onderwezen.

Schrijf dan naar ons, rechtstreeks naar onze e-mailadres.
met betrekking tot deze indicator, zie home-of-niko@email.de

Hartelijk dank voor uw inspanningen!

Uw team, FINCA BARROCCO / ASOCIATION actie GREMLIN


ZAFIRO, MARINELLA, actie GREMLIN
1 verder de grote verpakking van vader-zoon staat van met de mooiste mensen
Paarden, dat afgebroken vanwege illegale constructie vergoten.

ZAFIRO wordt geboren op de 20.03.2012, zeer goed opgeleid, net als alle van deze resolutie,
Super barok met hamer mane.
Hij is momenteel 157, is veel meer, is in de beste conditie en gekke goed kunt verplaatsen.

Prijs op aanvraag! Mensen onder druk van de tijd, de aanschafkosten van het op korte termijn,
absoluut top prijs.
Hij heeft een klinisch onderzoek van de aankoop van gespecialiseerde kliniek vorige week perfect doorgegeven!

Hij kan willen stellen, is echter een beetje stressvolle als een hengst.

Het is geoptimaliseerd voor de longe, dit de Kaptomen bereid om het zadel en wij kunnen als
hier nog steeds maken. 3 maanden maken we pakket prijzen, met inbegrip van Circensik; ook station e
Haar paard graag een.

Onder de albums niet om vragen te beantwoorden, kunt u alleen persoonlijk! Dank u!
of e-home-of-niko@email.de, of bel, vaker probeer of sms, verlaten
Zorg dat u met uw naam, het onderwerp en de verwijzing in de e-mail, er zijn gewoon te veel op dit moment! GEEN WHATSUPP!

Ijverig delen;
We zijn blij te worden van de peetvader van de alimentatie, giften.
en natuurlijk ideaal voor iemand die is gelijk verliefd en neemt!

In de e-mail, of zie boven, verslag uitbrengen aan me.
Onze donaties rekening is:

VERENIGING GREMLIN
BANK: UNICAJA EL COLORADO CONIL; Spanje / Spain
bij / aan: vereniging actie GREMLIN
IBAN:
ES02 2103 4070 78 0030009309
BIC: UCJAES2M
Betreft: Maatregelen op het gebied van de DONATIVA (donatie) vereniging GREMLIN

of als u een specifieke paard onderwerp ondersteunen zoals dan: DONATIVA voor...

Merci voor naar de tantième, verspreid het woord, zusammenlegen - en eventueel gelijk om verliefd op!
Uw Carmen Saqib

Foto copyright BB´s! © door Carmen Susenburger
Onderdelen op uw pagina's zoals, maar gelieve de beschrijving het kan, dank u.
www.Finca barroco.com

www.Aktion-gremlin.de

Experienced salesman


Sales yard
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco

11140 Conil de la Frontera Spain
+34 (0)670097903
+34 (0)670097903
+49 (0)32126456663
We speak:  de en nl

Main focuses
 Dressage horses
 At Stud
 Carriage horses
 Leisure horses
 Breeding horses
 Baroque horses
 Show horses
 Andalusian
 Friesian horses
 Pintos
11140%20conil-de-la-frontera
more horses (33) b
Golden
including video
Hispano Arabian, Gelding, 12 years, 15.2 hh, Gray
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
Andalusian, Gelding, 2 years, 15.1 hh, Brown
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
1,280 €
Golden
including video
P.R.E., Gelding, 10 years, 15.2 hh, Brown
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
including video
P.R.E., Gelding, 19 years, Brown
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
DE-70173
Stuttgart
price on application
Golden
Warlander, Gelding, 6 years, 14.3 hh, Brown
Dressage - Leisure - Breeding
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
2,980 €
Golden
Andalusian, Mare, 12 years, 15.2 hh, Gray
Dressage - Leisure - Breeding - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
1,880 €
Golden
Lusitano, Stallion, 3 years, Cremello
Leisure - Dressage - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
Donkey, Mare, Foal (01/2017), Brown
Leisure - Breeding
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
Lusitano, Stallion, Foal (01/2017), Palomino
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
Friesian horses, Stallion, Foal (01/2017), Brown
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
Lusitano, Mare, Foal (01/2017)
Dressage - Leisure - Breeding - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
4,500 €
Golden
including video
P.R.E., Stallion, 7 years, 16.1 hh, Gray
Dressage - Mating - Leisure
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
Lusitano, Mare, 14 years, 15.3 hh, Dun
Dressage - Leisure - Breeding - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
1,780 €
Golden
P.R.E., Stallion, 10 years, 16.1 hh, Black
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
Lusitano, Mare, 14 years, 14.1 hh, Cremello
Dressage - Leisure - Breeding - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
DE-73098
Rechberghausen
2,280 €
Golden
Other Breeds, Stallion, 1 year, Pinto
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
1,780 €
Golden
Lusitano, Mare, 3 years, 15.2 hh, Dun
Dressage - Leisure - Breeding - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
2,780 €
Golden
Lusitano, Mare, 3 years, 15.0 hh, Palomino
Dressage - Leisure - Breeding - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
1,980 €
Golden
Lusitano, Gelding, 6 years, 14.2 hh
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
2,780 €
Golden
P.R.E., Stallion, 3 years, 15.2 hh, Gray
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
Lusitano, Stallion, 4 years, 15.0 hh, Palomino
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
Other Breeds, Mare, 9 years, 15.2 hh, Brown
Dressage - Leisure - Breeding - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
2,780 €
Golden
Friesian horses, Mare, 8 years, 16.0 hh, Black
Dressage - Carriage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
4,300 €
Golden
Lusitano, Mare, 1 year, Cremello
Dressage - Leisure - Breeding - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
1,680 €
Golden
Baroque Pinto, Stallion, 5 years, 16.2 hh
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
price on application
Golden
P.R.E., Stallion, 11 years, 15.1 hh, Brown
Dressage - Leisure - Breeding - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
1,980 €
Golden
P.R.E., Stallion, 3 years, 15.2 hh, Gray
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
4,500 €
Golden
P.R.E., Stallion, 5 years, 15.1 hh, Gray
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
2,480 €
Golden
Lusitano, Stallion, 4 years, 15.3 hh, Brown
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
DE-80995
München
price on application
Golden
P.R.E., Stallion, 3 years, 15.2 hh, Brown
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
1,880 €
Golden
Andalusian, Gelding, 17 years, 15.2 hh, Brown
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
1,880 €
Golden
Andalusian, Gelding, 18 years, 15.2 hh, Gray
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
1,280 €
Golden
Hispano Arabian, Mare, 4 years, Gray
Dressage - Leisure - Baroque
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
ES-11140
Conil de la Frontera
2,280 €

Contact the seller


Send message

Further informationThe Lusitano is a horse breed from Portugal and has been called Portugal's Andalusian as the breed is based on Andalusian blood, which perhaps was refined with some Arabian blood. As well as the Andalusian the Lusitano belongs to the baroque horses. Lusitanos are often used in Portugal as bul ...more
9 n r
i
ehorses uses cookies for analyzing the website, to make it work properly and to provide you relevant ads.
You can find more information on privacy. If you would like to continue using our website, please agree with the application of cookies.