Tinkerwallach 2,5 J. Schönheit Ruhepol

 
 
 
 
 
 
+2 Pictures
Horse for Sale
ID: 1365285
price range A
to 2,500 €

Gypsy Horse
Gelding
2 years
13.3 hh, Estimated final size
Black
8/9/2017
Private vendor
Ms. / Mrs. Sarah Kerscher
84082 Laberweinting
Germany
9
+49 (0)1705602404
 

Recommend HorseYour eMail:


Recipients email address:


Details
Seller
RIVERSIDE ROGAN
Horse for Sale
1365285
price range A
to 2,500 €
Gypsy Horse
Gelding
2 years
13.3 hh
Black
Leisure
Location
84082 Laberweinting
Germany

Description

English
German
Dutch
Ich biete hier unseren kleinen Prinz an. 

Prinz wird laut Pass am 1.1.18 drei Jahre alt. Er ist in England geboren und kam diesen Herbst zu uns. 

Wer einen richtig schicken unglaublich gangstarken Mann sucht ist bei ihm absolut richtig. 

Ich lade die Tage weitere Bilder und Videos hoch. 

Prinz hat seinen Namen bei uns hier bekommen. Im Pass heißt er anders (siehe oben in der Beschreibung) aber der Name ist nicht Alltagstauglich. Da Prinz im Herdenverband aufgewachsen ist und erst seit er hier ist am lernen ist machte ihm die Namensänderung auch nichts aus. 

Prinz ist ist ein unglaublich ruhiges Gemüt - er schlägt nicht aus, steigt nicht, beißt nicht. 
Prinz ist im Umgang immer noch sehr vorsichtig und teils etwas zurückhaltend, fremden gegenüber. Wenn man ihn ein wenig kennengelernt hat ist er wie ein Hund und verfolgt einen förmlich. 

Bei uns steht er mit einer Stute im Offenstall mit dauerhaften koppelzugang. Vorher Stand er nur auf einer großen Koppel mit Bäumen als unterstand. 

Er er hat eine SEHR ausgeprägte Behaarung. Die Mähne sieht derzeit etwas zerrupft aus, das kam aber eher von den anderen jungpferden die diese abgezupft haben. 

Kennengelernt hat er bisher bei uns: 
- aufdringlichen Hund 
- Kinder beim putzen und füttern 
- putzen - Hufe geben auch für Schmied 
- Longe (hier ist er aber eher noch ein faulpelz) 
- pad auf den Rücken legen 
- verladen (klappt super) 
- allgemeinen Tagesablauf bzw Ablauf im Stall 

Im großen und ganzen wird Prinz ein fleißiges ruhiges und schön stämmiges, im alten Typ stehendes Tinker Reitpony. Durch seine Farbe ist er super Pflegeleicht. 

Durch sein ruhiges aufmerksames und vorallem sanftes Gemüt überzeugt er schon sehr, jedoch verpasst sein Aussehen dem ganzen den letzten Schliff. 
Dunkle Farbe, toller Behang und ein absolut schöner Körperbau. 
This text has been translated automatically.
Here I offer our little Prince.

Prince will be according to the pass in the 1.1.18 three years old. He was born in England and came to us this fall.

Anyone looking for a really chic incredibly speed strong man is absolutely right with him.

I upload more images the days.

Prince has received its name from us here. In the Passport, his name is different (see above in the description), but the name is not Alltagstauglich. As Prince in the herd has grown up, and only since he is here most learning is nothing made him to the name change.

Prince is an incredibly quiet mind - is he not fails, does not rise, won't bite.
Prince is still very cautious in handling and partly somewhat reserved, strangers to. If one has a little met him he is like a dog and pursued a formal.

Here he is with a Mare in the open stable with permanent paddock access. Before stand only on a large coupling with trees as was under.

He he has a very distinctive hair. The Mane is currently somewhat zerrupft, but rather came from the other young horses who have plucked them off.

He has met in so far with us:
-pushy dog
-Children in the cleaning and feeding
-clean - hooves provide also for Blacksmith
-Lunge (here he is still rather a slacker)
-place pad on the back
-loading (works great)
-General day expiration or expiration in the stable

On the whole, Prince is a busy calm and beautiful stocky, standing in the old type tinker riding pony. Its color, it is super easy to clean.

Through his quiet, friendly and above all gentle mind very convincing, but his looks put the finishing touches all.
Dark colours, great hanging and an absolutely beautiful physique.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Hier bied ik onze kleine prins.

Prins zal worden volgens de pass in de 1.1.18 drie jaar oud. Hij werd geboren in Engeland en kwam ons dit najaar.

Iedereen op zoek naar een echt chique ongelooflijk heeft snelheid sterke man volkomen gelijk met hem.

Ik upload meer beelden van de dagen.

Prins heeft kreeg zijn naam van ons hier. In het paspoort, zijn naam is anders (zie hierboven in de beschrijving), maar de naam is niet Alltagstauglich. Prins in de kudde is opgegroeid, en pas sinds hij is hier het meeste leren niets hem tot de naamverandering van de gemaakt is.

Prins is een ongelooflijk rustige mind - is hij niet mislukt, geen, niet zal bijten.
Prins is nog steeds zeer voorzichtig zijn in behandeling en deels enigszins gereserveerd, vreemden voor. Als een een beetje hem ontmoette heeft hij is als een hond en nagestreefd een formele.

Hij is hier met een merrie in de open stal met permanente paddock-toegang. Voordat de stand alleen op een grote koppeling met bomen was zoals onder.

Hij hij heeft een zeer kenmerkende haar. De manen is momenteel enigszins zerrupft, maar eerder kwam van de andere jonge paarden die ze af hebben geplukt.

Hij heeft tot nu toe een ontmoeting met ons:
-opdringerig hond
-Kinderen in het reinigen en voeden
-schoon - hoeven voorzien ook voor smid
-Lunge (hier is hij nog steeds nogal een treuzelaar)
-plaats pad op de rug
-laden (werkt geweldig)
-Generaal dag verloop of verloop in de stal

Over het geheel genomen, Prins is een drukke rustig en mooi gedrongen, permanent in het oude type tinker manege pony. De kleur, het is super makkelijk schoon te maken.

Door zijn rustige, vriendelijke en vooral zacht erg erg overtuigend, maar zijn uiterlijk de laatste hand alle gelegd.
Donkere kleuren, grote vastlopen en een absoluut mooi lichaamsbouw.
Ms. / Mrs. Sarah Kerscher
Ostsiedlung 3
84082 Laberweinting Germany
+49 (0)1705602404
84082%20laberweinting

Contact the seller


Send message

Further informationThe horse breed Gypsy-Horse is also known under the names Gypsy Horse, Gypsy Cob, or colored Cob. In Ireland, which is their country of origin they were used as riding or draft horses. Due to their piebald or pinto coat color, they were relatively worthless and have not been approved for bree ...more
9 n r
i
ehorses uses cookies for analyzing the website, to make it work properly and to provide you relevant ads.
You can find more information on privacy. If you would like to continue using our website, please agree with the application of cookies.