Trekpaard ruin

 
 
 
 
 
+1 Pictures
Horse for Sale
ID: 1360089
2,000 € ONO
Belgian Draft
Gelding
12 years
16.1 hh, Estimated final size
Chestnut-Red
7/25/2017
Private vendor
5995SC kessel-eik
Netherlands
9
+1 (0)628246793
 

Recommend HorseYour eMail:


Recipients email address:


Details
Seller
LODEWIJK
Horse for Sale
1360089
2,000 € ONO
Belgian Draft
Gelding
12 years
16.1 hh
Chestnut-Red
Leisure
Carriage
Location
5995SC kessel-eik
Netherlands

Description

English
German
Dutch
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Wir haben nach langen Beratung beschlossen, für uns belgische Tiefgang-Pferd Wallach ein neues Zuhause zu finden. Er kommt hier Aufmerksamkeit und "arbeiten" zu kurz.

Louis ist ein gesundes, herzhaften und süßen belgischen Zugpferd Wallach mit long-Tail und viele Tapeten! Ein Bild zu sehen. Louis ist ein ehrliches Pferd!

Bel für den Warenkorb (Single-Span, Doppel-Span, 4-Span) geehrt sollte ebenso wieder abgeholt werden weil es seit 2 Jahren nicht gegeben hat.

Er ist immer bei uns unter dem Sattel. Er tut dies sehr ordentlich. Sie sollten nur tun den Teugeltjes zu verfolgen.

Louis ist ein Pferd, das immer außerhalb mit 2 anderen Wallachen, Unterstand ist.

Er ist wie es immer sein sollte geimpft, regelmäßig entwurmt, jährlich im März die Pferde dental und er ist so geschnitten und wieder ca. 2 Wochen vor auf Eisen.

Wenn Sie Mail interessiert sind.
This text has been translated automatically.
We have after long consultation decided to for us Belgian draught-horse gelding to find a new home. He comes here attention and "work" too short.

Louis is a healthy, hearty and sweet Belgian draught horse gelding with long tail and many wallpaper! A picture to see. Louis is an honest horse!

Bel-honoured for the cart (single-span, double-span, 4-span) should equally be picked up again, because there has not been for 2 years.

He is always with us under the saddle. He does this very neat. You should only do track the teugeltjes.

Louis is a horse which is always outside with 2 other geldings, with shelter.

He is as it should always vaccinated, wormed regularly, yearly in March the horses dental and he is such a cut and again around 2 weeks ago on irons.

If you are interested mail.
Wij hebben na lang overleg besloten om voor ons Belgisch trekpaard ruin een nieuw baasje te zoeken. Hij komt hier aandacht en "werk" te kort namelijk.

Lodewijk is een gezonde, stevige en lieve Belgische trekpaard ruin met lange staart en veel behang! Een plaatje om te zien. Lodewijk is een eerlijk paard!

Beleerd voor de kar (enkel-span, dubbel-span, 4-span) moet echter even weer opgepakt worden, want heeft er 2 jaar niet voor gestaan.

Bij ons is hij altijd onder het zadel gereden. Dat doet hij heel netjes. Je moet er alleen de teugeltjes wel bijhouden.

Lodewijk is een paard wat altijd buiten staat met 2 andere ruinen, met schuilstal.

Hij is zoals het hoort elk jaar netjes ingeënt, regelmatig ontwormd, jaarlijks in maart de paardentandarts en hij is zo'n 2 weken geleden weer rondom bekapt en op ijzers.  

Bij interesse graag mailen.
5995SC kessel-eik Netherlands
+1 (0)628246793
5995SC%20kessel-eik

Contact the seller


Send message

Further informationThe Belgian Draft is one of the tallest and heaviest breeds of heavy horses. This breed is also called Brabant and originates from Belgium, as the name already says. Like many heavy horses the Belgian Drafts also have a docked tail and a divided croup. This type of horse breed is mostly bred for the ...more
9 n r
i
ehorses uses cookies for analyzing the website, to make it work properly and to provide you relevant ads.
You can find more information on privacy. If you would like to continue using our website, please agree with the application of cookies.